Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 19.10.2022 - 19.10.2026 / Složení zastupitelstva: 19.10.2022 - 19.10.2026

Členové zastupitelstva

Volební období: 19.10.2022 - 19.10.2026
Složení platné v období: 19.10.2022 - 19.10.2026

Pozice: starosta
Jméno: Petr Košinar
Politická příslušnost: bez pol. příslušnost
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Telefon: 776308105
Funkce: starosta obce

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Stanislav Kříž
Politická příslušnost: bez pol. příslušnost
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Telefon: 724183998
Funkce: místostarosta

Jméno: Michaela Košinarova
Politická příslušnost: bez pol. příslušnost
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Telefon: 776308102
Funkce: předseda kontrolního výboru, člen finančního výboru

Jméno: Anna Kozáková
Politická příslušnost: bez pol. příslušnosti
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Funkce: člen finančního výboru

Jméno: Aleš Loskot
Politická příslušnost: bez pol. příslušnost
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Telefon: 728971777
Funkce: člen kontrolního výboru

Jméno: Jiří Šulc
Politická příslušnost: bez pol. příslušnosti
Telefon: 723110695
Funkce: člen kontrolního výboru
Komise: Kontrolní výbor

Jméno: Jana Tremčinská
Politická příslušnost: bez pol. příslušnosti
E-mail: obec.ujezdec@razdva.cz
Telefon: 732905882
Funkce: předseda finančního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.