Aktuality
Náborový den
více
Nakládání s odpady v roce 2023
více
sběr nebezpečných odpadů
více
Nabídka kominických služeb
kominické a topenářské služby
více
Informace - pasy
více
Oznámení o zveřejnění
více
Zpravodaj PID č. 2
více
RO rozpočtu roku 2024 č. 1
více
Harmonogram na akci, vzorová čerpací stanice ,,Kanalizace a ČOV Újezdec"
MŠ harmonogram
více
Oznámení o schválení rozpočtu výhledu a RO
Oznámení
více
Poplatky 2024
za psa a za komunální odpad
více
RO č. 9
více
úřední hodiny
úřední hodiny hospodářky od 1.1.2024
více
RO č. 8
více
Oznámení o zveřejnění
střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026
více
Oznámení o zveřejnění
Oznámení o zveřejnění
více
Rozpočet obce na rok 2024
Rozpočet obce na rok 2024
více
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2026
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2026
více
Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2024
Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2024
více
Pozvánka
rozsvícení kapličky
více
RO č.7
Rozpočtové opatření číslo 7, rozpočtu roku 2023.
více
Oznámení o zveřejnění
oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření
více
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví ČEZ
více
Pověření ke vstupu -KPÚ k.ú. Újezdec včetně časti k.ú. Chlumín a Zálezlice
více
Strategický plán
více
Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu roku 2023
více
www.e-zakazky.cz
více
jízdní řády od 1. 9. 2023
více
Zpravodaj PID č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu roku 2023
více
Nabídka sociálních služeb pro seniory a osoby se ZP
více
Rozpočtové opatření roku 2023 č. 4
více
Schválení roční účetní závěrky obce za rok 2022
více
Závěrečný účet obce za rok 2022
více
Schválený ZÚ za rok 2022 svazku měst a obcí VKM
více
RO č. 3 rozpočtu roku 2023
více
Učetní výkazy za rok 2022
více
RO č. 2 rozpočtu roku 2023
více
Oznámení pověřence
více