Aktuality
www.e-zakazky.cz
více
Zasedání ZO dne 26. 9. 2023
více
Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice - administrativní úředník/úřednice
více
Revize a kontrola komínů
více
jízdní řády od 1. 9. 2023
více
Zpravodaj PID č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu roku 2023
více
Nabídka sociálních služeb pro seniory a osoby se ZP
více
Rozpočtové opatření roku 2023 č. 4
více
Schválení roční účetní závěrky obce za rok 2022
více
Závěrečný účet obce za rok 2022
více
Schválený ZÚ za rok 2022 svazku měst a obcí VKM
více
RO č. 3 rozpočtu roku 2023
více
Učetní výkazy za rok 2022
více
RO č. 2 rozpočtu roku 2023
více
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
více
Oznámení pověřence
více