Úřední deska

Účetní výkazy obce Újezdec za rok 2018

Účetní výkazy obce Újezdec za rok 2018 jsou zveřejněny v záložce Rozpočet nebo v listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Újezdec v úředních hodinách